Piši nam - stalno otvoren poziv za podnošenje radova

Ti si mlada osoba sa Zapadnog Balkana, zainteresovan/a za teme demokratije i vladavine prava, informacionih tehnologija i sloboda na Internetu i zaštite životne sredine?

Ako je tako, MladiRini je prava platforma za tebe da izraziš svoju kreativnost, talenat za pisanje i promovišeš svoje ideje. Platforma daje glas mladima sa Zapadnog Balkana sa ciljem da skrenu pažnju i informišu druge o svakodnevnim problemima mladih. Kako MladiRini ima za cilj da postane najpopularnija platforma za mlade ljude širom Zapadnog Balkana, ohrabrujemo te da postaneš deo naše priče.

Možeš nam poslati svoj rad(ove) na sledeću e-mail adresu: office@cep.org.rs. Poslati radovi ne treba da budu duži od 900 reči i mogu biti napisani na engleskom, kao i na svim jezicima koji se govore na Zapadnom Balkanu. Prihvatamo radove sa originalnim naslovom koji su posvećeni jednoj od sledećih triju tema: demokratija i vladavina prava, informacione tehnologije i slobode na Internetu i zaštita živote sredine. Jedna osoba može poslati više od jednog rada. Isto važi i za ko-autorske radove. Poslati radovi moraju ispunjavati kriterijume akademske čestitosti i princip neplagiranja, što podrazumeva da radovi moraju predstavljati originalan doprinos autora/ki, kao i da delovi teksta preuzeti od drugih autora moraju biti citirani ili sa istaknutim poveznicama do korišćenih izvora. Radovi koji ispunjavaju kriterijume biće objavljeni u formi bloga na MladiRini platformi nakon provere komisije.

Radujemo se prijemu vaših radova!