Sipas mendimit tuaj, cilat janë përparësitë më të mëdha të internetit? Zgjidh 3 opsione

Sipas mendimit tuaj, cilat janë përparësitë më të mëdha të internetit? Zgjidh 3 opsione Mundësia e njohjes dhe shkëmbimit të mendimeve, pavarësisht nga distanca gjeografike Disponueshmëria e informacionit Siguron një […]

Cilat rrjete sociale i përdorni më shpesh? Zgjidhni 3 opsione

Cilat rrjete sociale i përdorni më shpesh? Zgjidhni 3 opsione Facebook Twitter Instagram TikTok Linkedin Pinterest Snapchat Telegram Tinder ResultsVote