Дали употребата на интернет треба да се регулира со правни акти?

Дали употребата на интернет треба да се регулира со правни акти? Да Не ResultsVote

Кои сметате дека се најнегативните аспекти на интернетот? Изберете 3 опции.

Кои сметате дека се најнегативните аспекти на интернетот? Изберете 3 опции. Зависноста што се јавува при прекумерна употреба Дигиталното насилство Безбедност и приватност Злоупотреба на податоци Лесно ширење на дезинформации […]

Според вас, кои се најголемите предности на интернетот? Изберете 3 опции.

Според вас, кои се најголемите предности на интернетот? Изберете 3 опции. Можноста за поврзување и размена на мислења, без оглед на географската оддалеченост Достапност на информации Запознавање нови луѓе Оттргнување […]

Кои социјални мрежи ги користите најчесто?
Изберете до 3 опции

Кои социјални мрежи ги користите најчесто? Изберете до 3 опции Instagram Facebook LinkedIn Pinterest Snapchat Tinder TikTok ResultsVote

Дали користите социјални мрежи за личен, социјален и политички активизам?

Дали користите социјални мрежи за личен, социјален и политички активизам? Да Не ResultsVote

Колку често користите социјални мрежи?

Колку често користите социјални мрежи? До два часа на ден Помеѓу три и пет часа на ден Повеќе од пет часа на ден ResultsVote

Според вас, кои се најголемите предности на Интернетот?

Изберете 3 опции.

Според вас, кои се најголемите предности на Интернетот? Изберете 3 опции. Можност за поврзување и размена на мислења, без оглед на географската оддалеченост Достапност на информации Запознавање нови луѓе Заради […]

Кои социјални мрежи ги користите најчесто? Изберете најмногу три опции

Кои социјални мрежи ги користите најчесто? Изберете најмногу три опции Фејсбук Твитер Инстаграм ТикТок Линкедин Пинтерест Телеграм Снепчет Тиндер ResultsVote