Кој треба да ги плаќа трошоците поврзани со обновливата енергија?

Кој треба да ги плаќа трошоците поврзани со обновливата енергија? Локална влада Граѓаните Индустријата/претпријатијата Наднационални институции Никој ResultsVote

Според вас, колкав дел од ледената покривка се има стопено од 1992 година?

Според вас, колкав дел од ледената покривка се има стопено од 1992 година? Околу 20% Околу 40% Околу 60% Околу 80% ResultsVote

Колку ви се важни проблемите околу климатските промени и животната средина?

Колку ви се важни проблемите околу климатските промени и животната средина? Многу важни Важни Не толку важно Воопшто не ми се важни ResultsVote

Дали сте загрижени за глобалното затоплување?

Дали сте загрижени за глобалното затоплување? Многу загрижени Донекаде загрижени Воопшто незагрижени ResultsVote

Дали мислите дека нуклеарната енергија е безбедна?

Дали мислите дека нуклеарната енергија е безбедна? Да Не Можеби Што е нуклеарна енергија? ResultsVote

Дали пластиките за една употреба треба да бидат целосно забранети?

Дали пластиките за една употреба треба да бидат целосно забранети? Да Не Да, но не сите Не целосно ResultsVote

Кој е најодговорен за загадување на воздухот?

Кој е најодговорен за загадување на воздухот? Глобално затоплување Крчење шума Конзумирање меса и производа од животиња ResultsVote