БЛОГ
19 мај 2021

ВКЛУЧУВАЊЕ НА НА МЛАДИТЕ НА ПАТОТ НА АЛБАНИЈА КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА

САБРИНА ПЛАКУ

гимназија „М.К.Ататурк“ Пајове, Албанија

27 јуни 2014 година, означи важен чекор за Албанија. На овој ден успеавме да добиеме статус на земја-кандидат – голем чекор за „мала“ земја како што е Албанија. Оваа одлука ја охрабрува нашата земја да продолжи со постојните реформи и да започне нови реформи за да се подготви за почетокот на претстојните преговори.

Да се ​​биде земја кандидат не значи дека ЕУ автоматски ќе започне преговори за пристап. Тоа е посебен чекор во процесот на интеграција во ЕУ за кој е потребен напредок во клучните приоритети.

Копенхашките критериуми, утврдени од Европскиот Совет, бараат земјата кандидат да има:

  • Стабилност на институциите во гарантирањето на демократијата, владеење на правото, човековите права и почитта и заштитата на малцинствата
  • Постоење на функционална пазарна економија, како и капацитет да се справува со конкурентскиот притисок и пазарните сили на Унијата.
  • Способност да ги преземе обврските за членство вклучувајќи го и придржувањето кон политичките, економските и монетарните цели на Унијата.

Со исполнување на овие критериуми, ќе можеме да бидеме земја членка на Европската унија.

Да се биде дел од ЕУ е сон за скоро секој Албанец. Ако ги исполниме критериумите за да станеме членка на Европската Унија, нема да продолжиме да бидеме заклучени во фиока.

Младите имаат важна улога во развојот на една земја. Ние можеме да ги зајакнеме темелите на нашата земја, правејќи ги уникатни и одржливи.

Albania needs us who are on the road to the future, and together with it, to build, provide and enable the livelihood of all.

И требаме на Албанији на патот кон иднината, и заедно со неа, да градиме, да обезбедиме и да овозможиме живот на сите.

Полн со страдања, жртва, изгубена крв, изгубени животи, бескрајни солзи, болка и многу други предизвици, но сега е време за промена, бидејќи заслепувачката светлина полна со живот ни ја дава својата рака. Треба само да направиме неколку чекори напред и ќе се најдеме каде што се нашите соседи.

Ако не сакаме членовите на нашите семејства да страдаат со имигрирање далеку само за да заработиме за живот, ако сакаме слободно да се движиме во други земји без да наидеме на пречки, ако сакаме нашите училишта да биде признаени во секоја земја на нашиот континент, нудејќи ни широк можности за вработување, ако сакаме да живееме што е можно посигурно и во подобри услови, моментот е токму сега.

Иднината не чека, затоа, да бидеме заедно кон постигнување на она што го сакаме затоа што единството носи моќ и успех.