Da li bi korišćenje interneta trebalo da bude pravno regulisano?

Da li bi korišćenje interneta trebalo da bude pravno regulisano? Da Ne ResultsVote

Koje su najveće prednosti interneta? Izaberi 3 opcije

Koje su najveće prednosti interneta? Izaberi 3 opcije Mogućnost povezivanja sa drugima bez obzira na razdaljinu Dostupnost informacija Upoznavanje novih ljudi Smanjenje osećanja usamljenosti Uključenost u politički i društveni aktivizam […]

Do dva sata dnevno Između tri i pet sati dnevno Više od pet sati dnevno ResultsVote

Koje su najveće mane interneta? Izaberi 3 opcije:

Koje su najveće mane interneta? Izaberi 3 opcije: Mogućnost stvaranja zavisnosti pri preteranom korišćenju Digitalno nasilje Sigurnost i bezbednost ; zloupotreba podataka Lako širenje dezinformacija Lako širenje govora mržnje Posledice […]

Koliko često koristiš društvene mreže?

Koliko često koristiš društvene mreže? Do dva sata dnevno Između tri i pet sati dnevno Više od pet sati dnevno ResultsVote