Pushteti lokal Qytetaret Biznesi Institucionet ndërkombëtare Askush ResultsVote

A jeni i shqetësuar për ngrohjen globale?

A jeni i shqetësuar për ngrohjen globale? Shumë 😗 Disi 🙂 As i/e shqetësuar, as indiferent/e 🤔 Aspak i/e shqetësuar 😃 ResultsVote

A duhet ndaluar plotësisht plastika me një përdorim?

A duhet ndaluar plotësisht plastika me një përdorim? Po Jo Po, por jo të gjitha Jo kompletisht ResultsVote

Kush është më përgjegjësi për ndotjen e ajrit?

Kush është më përgjegjësi për ndotjen e ajrit? Pushteti vendor Qytetarët Industria/ Sipërmarrjet Të gjithë ResultsVote